Titols i resum a tot arreu
Dijous 31 de gener tindrà lloc la presentació del llibre: Atles de la industrialització de Catalunya (1750-2010). Editorial Vicens Vives. Amb la participació de Jordi Nadal Oller, Josep Maria Benaul Berenguer i Carles Sudrià Triay, directors de l'obra. 
 


El present Atles de la Industrialització de Catalunya, 1750-2010 té com a finalitat principal oferir una visió gràfica i quantitativa del procés de transformació econòmica que ha marcat decisivament la nostra història contemporània, dotant-la del seu tret més característic dins el món mediterrani: una industrialització de llarg recorregut i de notòria intensitat.

Tres preocupacions han guiat aquest projecte. En primer lloc, que el contingut s’ajustés a la idea bàsica de l’obra, expressada en el títol. En aquest sentit s’ha procurat que, a més de l’evolució del sector industrial, el lector hi vegi reflectit el conjunt de factors que han acompanyat el procés d’industrialització (dels canvis demogràfics fins a l’evolució de les xarxes de transport, el desenvolupament del sistema financer o la formació del capital humà). En segon lloc, s’ha volgut presentar l’evolució de la indústria en els diferents períodes amb el màxim detall i precisió possibles, tant pel que fa a la localització dels centres productius com a la identitat de les empreses involucrades. Això comporta enmolts casos la incorporació d’informació inèdita de valor notable, que el lector interessat podrà consultar còmodament gràcies als índexs de topònims i d’empreses inclosos a les darreres pàgines del volum. Finalment, s’ofereix una interpretació global del procés d’industrialització de Catalunya que incorpora textos, gràfics i mapes organitzats en els grans apartats corresponents a les fases successives de la història econòmica contemporània de Catalunya i d’Espanya.
Jordi Nadal Oller

Es va doctorar en història a la Universitat de Barcelona el 1957 amb una tesi sobre la immigració francesa a Catalunya durant el segle XVII. Des de 1952 fins 1967 va ser professor d'història econòmica a la Universitat de Barcelona. Després va ser-ho, ja com a catedràtic, a les Universitats de València (1968-70) i Autònoma de Barcelona (1970-1981), fins a retornar aquell mateix any a la Universitat de Barcelona. Des de 1999 és professor emèrit d'aquesta darrera universitat i imparteix classes a la Universitat Pompeu Fabra. La seva tasca com a investigador ha tingut dues etapes. Fins a 1968 la seva dedicació principal va ser la història de la població. Des de 1968 fins avui els seus esforços en l'àmbit de la recerca han estat dedicats principalment a la història industrial. (+ info


Josep M. Benaul Berenguer

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història) per la UAB, 1974. Doctor en Filosofia i Lletres per la UAB, 1991. Tesi doctoral: La indústria llanera a Catalunya, 1750-1870. El procés d'industrialització al districte industrial de Sabadell-Terrassa.  És professor a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB. Línies de recerca: Història de la indústria tèxtil a Catalunya, s. XVIII-XIX, Transferència de tecnologia a Espanya en el segle XIX, Història de l'empresa. (+ info)


Carles Sudrià Triay

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UAB (1975), Doctor en Ciències Econòmiques per la UAB (1981). Tesi doctoral: Les institucions d'estalvi en el sistema financer català: la Caixa de Pensions, 1904 1979. Actualment és catedràtic a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB. Les seves línies de recerca són: Història financera, segles XIX i XX, Història industrial i de l'empresa, Història de l'energia. (+ info)
Més informació

Edicions Vicens Vives
Presentació al Cercle d'Economia
Vídeo de la presentació al Cercle d'Economia
 

Comparteix

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva