Consell de Membres Numeraris

En formen part tots els Membres Numeraris de la Fundació, i en són les seves atribucions:

 • Elegir els càrrecs de Director, Vicedirector, Administrador, Secretari i Vicesecretari de la Junta Directiva. 
 • Aprovar el nomenament i la separació de membres numeraris.
 • Aprovar l'atorgament de la distinció de Membre Numerari d'Honor.
 • Conèixer i avaluar el Pla d'Activitats elaborat per la Junta Directiva abans de la seva presentació al Ple de la Fundació.
 • Ser informat  de les propostes  de nomenament de membre de la Fundació.
 • Decidir entorn les qüestions que afectin als membres numeraris o al seu Consell.

 

Composició

Els actuals Membres Numeraris de l'entitat són:

 

 1. Esteve Renom Pulit 
 2. Xavier Sauquet Canet 
 3. Marc Batlle Santasuana 
 4. Albert Cusidó Ciuraneta
 5. Ramon Gràcia Vallès
 6. Joaquim Clusa Oriach   
 7. Joan Rios Masanell 
 8. Josep Llobet Bach 
 9. Ma. Jesús Espuny Tomàs 
 10. Josep M. Benaul Berenguer 
 11. Salvador Fité Borguñó
 12. Pere Molera Picañol 
 13. Esteve Deu Baigual 
 14. Joan Cuscó Aymamí 
 15. Jaume Puig Castells
 16. Albert Roig Deulofeu 
 17. Ma. Assumpta Jané Renau 
 18. Jordi Calvet Puig 
 19. Ricard Estrada Arimon 
 20. Martí Marín Corbera  
 21. Xavier Moreno Rico 
 22. Joana Olivé Just 
 23. Ana Fernández Álvarez
 24. Fermí Pons-Pons 
 25. Teresa Mira Lozano 
 26. Esteve Canyameres Ramoneda 
 27. Mercè Renom Pulit 
 28. Joaquim Sala-Sanahuja 
 29. Ramon Ten Carné 
 30. Ramon Espinach Grau 
 31. Josep Milá Masoliver 
 32. Manel Camps Bosser 
 33. Jordi Renom Sotorra 
 34. Francesc Serra Mestres 
 35. Antoni Garriga Miralles 
 36. Josep Lluís Martín Berbois 
 37. Àngels Casanovas Romeu 
 38. Pompeu Casanovas Romeu 
 39. Manuel Sabès Xamaní 
 40. Roger Sauquet Llonch
 41. Manel Larrosa Padró
 42. Roser Trallero Casañas
 43. Carme Casablancas Segura
 44. Joan Brunet i Mauri
 45. Josep M. Ripoll Peña
 46. Joaquim Góngora García
 47. Josep Alavedra Bosch
 48. Joan Saborido Camps
 49. Maria Marín Gelabert
 50. Isabel Vega Ainsa


Relació dels Membres Numeraris Fundacionals (segons Acta de Sessió de 23 de febrer de 1946)

Relació Històrica de Membres Numeraris