Consell de Membres Numeraris

En formen part tots els Membres Numeraris de la Fundació, i en són les seves atribucions:

 • Elegir els càrrecs de Director, Vicedirector, Administrador, Secretari i Vicesecretari de la Junta Directiva. 
 • Aprovar el nomenament i la separació de membres numeraris.
 • Aprovar l'atorgament de la distinció de Membre Numerari d'Honor.
 • Conèixer i avaluar el Pla d'Activitats elaborat per la Junta Directiva abans de la seva presentació al Ple de la Fundació.
 • Ser informat  de les propostes  de nomenament de membre de la Fundació.
 • Decidir entorn les qüestions que afectin als membres numeraris o al seu Consell.

 

Composició

Els actuals Membres Numeraris de l'entitat són:

 

 1. Esteve Renom Pulit
 2. Xavier Sauquet Canet
 3. Marc Batlle Santasuana
 4. Ramon Gràcia Vallès
 5. Joaquim CLusa Oriach
 6. Joan Ríos Masanell
 7. Josep Llobet Bach
 8. Maria Jesús Espuny Tomàs
 9. Josep Maria Benaul Berenguer
 10. Salvador Fité Borguñó
 11. Pere Molera Picañol
 12. Esteve Deu Baigual
 13. Jaume Puig Castells
 14. Albert Roig Deulofeu
 15. Maria Assumpta Jané Renau
 16. Jordi Calvet Puig
 17. Ricard Estrada Arimón
 18. Martí Marín Corbera
 19. Xavier Moreno Rico
 20. Joana Olivé Just
 21. Ana Fernández Álvarez
 22. Fermí Pons-Pons
 23. Teresa Mira Lozano
 24. Esteve Canyameres Ramoneda
 25. Mercè Renom Pulit
 26. Joaquim Sala-Sanahuja
 27. Ramon Ten Carné
 28. Ramon Espinach Grau
 29. Josep Milà Masoliver
 30. Manel Camps Bosser
 31. Jordi Renom Sotorra
 32. Francesc Serra Mestres
 33. Antoni Garriga Miralles
 34. Josep Lluís Martín Berbois
 35. Àngels Casanovas Romeu
 36. Pompeu Casanovas Romeu
 37. Manel Sabés Xamaní
 38. Roger Sauquet Llonch
 39. Manel Larrosa Padró
 40. Roser Trallero Casañas
 41. Carme Casablancas Segura
 42. Joan Brunet i Mauri
 43. Josep Maria Ripoll Peña
 44. Joaquim Góngora Garcia
 45. Josep Alavedra Bosch
 46. Maria Marín Gelabert
 47. Joan Saborido Camps
 48. Isabel Vega Ainsa
 49. Vacant
 50. Vacant

 


Relació dels Membres Numeraris Fundacionals (segons Acta de Sessió de 23 de febrer de 1946)

Relació Històrica de Membres Numeraris