Seccions

Secció d'Arts i Lletres

S’ocupa de les qüestions relacionades amb la creació artística i literària local i comarcal, i és l'organitzadora, d'entre d'altres, del Dia de l’Autor. La secció té cura també de promoure conferències i debats a l’entorn de temes o de personatges d’interès, així com exposicions d’artistes de vàlua acreditada.

Coordinador:
Marc Batlle Santasuana
        

Secció de Ciència i Tecnologia

Creada el juliol del 2009, el seu objectiu és divulgar nous coneixements científics i tecnològics, aportar informes sempre que la ciutat i entorn els precisin i, al mateix temps, buscar a Sabadell i comarca figures del món de la Ciència per tal de donar-les a conèixer.


Coordinador:
Josep Ros Badosa

 

 

 

Secció d'Economia i Ciències socials

És el seu objectiu fer un seguiment acurat de la conjuntura i l'entorn social de Sabadell i la comarca, així com promoure l'anàlisi i estudis d'aquells aspectes o temes que es considera han de ser objecte d'un interès especial.

Coordinador:
Josep Milà Masoliver
 

Secció d'Història i Arqueologia

Té l’objectiu d’impulsar l’estudi, investigació i difusió de personatges sabadellencs històrics, així com també del patrimoni arqueològic de la ciutat.


Coordinador:
Josep Alavedra Bosch

 

   

Secció de Territori i Espai urbà

El seu objectiu primer està centrat en l'anàlisi dels aspectes que afecten l'organització i el desenvolupament territorial a l'àrea del Vallès, i per això  promou i desenvolupa el coneixement en els diferents àmbits que són d'un interès perferent per al territori i per a la seva població.

Coordinadora:
Isabel Vega Ainsa