Titols i resum a tot arreu
El proper dijous 19 de maig tindrà lloc la conferència La Formació Professional i l'empresa: l'experiència de la Fundació BCN Formació Professional, a càrrec de Pere Ros Vidal, Gerent de la Fundació BCN Formació Professional. Organitza la Secció d'Economia i Ciències Socials.

Pere Ros Vidal
  • Llicenciat en Filologia Hispánica per la Universitat Central de Barcelona
  • Postgrau Direcció Comptable i control de Gestió ( 2008/2009 ). IDEC. Universitat Pompeu Fabra.
  • Gestió Econòmica-Financera Mòdul II ( 1997/1998 ). FUNDEMI IQS
  • Gestió Econòmica-Financera Mòdul I ( 1996/1997 ).FUNDEMI IQS
Des de 1980 vinculat al món educatiu en totes les seves etapates amb diverses tasques i funcions

Actualment: Gerent Fundació BCN Formació Professional
La Fundació BCN Formació Professional és una organització de naturalesa privada creada i impulsada per l'Ajuntament de Barcelona l’any 2006 , amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre. La missió de la Fundació BCN Formació Professional és participar en el desenvolupament socioeconòmicde la ciutat, a partir del foment de la relació entre la formació professional de la ciutat i l'entorn productiu de l'Àrea Metropolitana, potenciant una formació professional adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la plena integració dels estudiants, mitjançant la realització i gestió de projectes i l'execució d'accions específiques adreçades a les empreses i centres de formació.

La Fundació BCN Formació Professional esdevé un instrument per desenvolupar un projecte compartit entre el sector productiu i la formació professional de la ciutat; i troba el seu marc d'entesa i de coordinació entre els centres de formació -estudiants i professors- l'Administració i el teixit empresarial

OBJECTIUS
  • Contribuir al desenvolupament d'un sistema de formació professional eficaç i eficient per a la ciutat, tenint com a referent les empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana.
  • Fomentar la cultura del treball per a la millora del capital humà, i l'optimització de la inserció al món laboral del jovent de formació professional en el context d'una ocupació de qualitat i de reforçar el desenvolupament econòmic de la ciutat.
  • Impulsar les iniciatives que permetin millorar el procés de transició a la vida activa del jovent.
  • Contribuir, a través de la formació professional, a la consolidació del concepte de Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la gestió d'accions de mobilitat per Europa per al jovent i el professorat de formació professional i per al personal de les empreses.

Altres.  Membre Fundador d’ACIM ( Associació Catalana per la Infància Maltractada ) 

Comparteix

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva