Avís legal


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, i qualsevol altre material són propietat de la Fundació Bosch i Cardellach, amb el NIF G58257031, i amb seu social al carrer de la Indústria 18, baixos, CP 08202 de Sabadell, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació.

L'accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

1. Llevat que s'indiqui el contrari queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d'aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l'autorització expressa de la Fundació.
2. La Fundació no es responsabilitza de la utilització incorrecta dels continguts d'aquestes pàgines web per part de l'usuari ni es responsabilitza del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços des de les pàgines web de la Fundació.
3. Tot el material del lloc web està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.
4. La Fundació es reserva el dret d’actualitzar i modificar en qualsevol  moment i sense avís previ la configuració i els continguts del web.
5. L’ús d’aquest web implica l’acceptació dels termes i les condicions continguts en aquest avís legal.
6. La Fundació no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi, com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
7. La Fundació Bosch i Cardellach dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Fundació a incorporar les dades que facilita per mitjà del formulari de contacte als seus fitxers automatitzats, prèviament comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que es troba a la seu de la Fundació, carrer de la Indústria 18, baixos, 08202, Sabadell. El responsable del fitxer és la Fundació Bosch i Cardellach. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de la Fundació i fer arribar informació de les activitats, si així ho especifica l'usuari. Per a exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició cal enviar un missatge a fbc@fbc.cat